29 Kasım 2016 Salı

BALIMIZIN TAHLİL SONUÇLARINI DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE SUNUYORUZ.


Kimsenin kazancında gözümüz yoktur.Sadece var olan bir gerçeği ortaya koymaktır amacım.Yaklaşık 7 yıldır Iğdır'ın Ağrıdağı etekleri olarak bilinen yerlerinde arıcılık yaparım.

Balımızın katkısız saf ve kaliteli olduğunda şüphemiz yoktu,yinede Ege Üniversitesinde balımızın tahlilini yaptırdık.Gelen sonucu sizlerle paylaşacağım .
(Not;İsteyenlere belgelerin hepsini mail olarak atabilirim.)
Ahmet Gülen Analiz değerlendirmesi
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre asitlik, çiçek ve salgı balında en fazla 50 meq/kg olmalıdır.Analiz Sonucu elde edilen değer 17meq/kg

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre pH 3,5-5,5 arasındadır olmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  pH: 4.11

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre nem en fazla % 20 oranında olmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  nem %15

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre Cl3 değerleri arasındaki fark -1,0 veya daha pozitif olmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  C13: -0.20

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre C4 şekerleri oranı (en fazla) %7olmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  C4: %1.21
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre uygun değer aralığındadır.
Şeker Bileşeni
Bal Tebliği Değerleri
Analiz sonucu
Fruktoz
Fruktoz+Glikoz:         
En az 60g/100g    
35.8 ± 3.2g/100 g
Fruktoz+Glikoz:         
100 g’da 66.0 g
Glukoz
30.2 ± 2,7  g/100 g
Sakkaroz
En çok 5g/ 100g      
Tespit Edilmedi
Maltoz
En çok 5g/ 100g      
Tespit Edilmedi
Fruktoz/ Glukoz Oranı
0,9- 1,4  
1.19

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda diaztaz sayısı (en az) 8 ds/dnolmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  diastaz aktivitesi 16 ds/dn

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda HMF (en fazla)** 40 mg/kgolmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  balda HMF2.6 mg/kg

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda Prolin (en az) 300 mg/kgolmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  baldaProlin507 ±100mg/kg

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda Elektirikselİlentkenlik değeri (en fazla) 800 mS/cm olmalıdır. Analiz Sonucu elde edilen değer  baldaElektirikselİlentkenlik analizi: 0,271mS/cm

Balda Polen Sayımı ve Polen Tür Tayini
Asteraceae familyası: Papatyagiller %13

Asteraceae familyası (centaurrea): Papatyagillerin alt familyası %18

Boraginaceae familyası: Hodangiller % 3

Fabaceae familyası: Baklagiller % 32
Adi korunga (Onobrychissativa), çok yıllık bir baklagil yem bitkisi türü. % 7
Rosaceae familyası: Gülgiller %25